Logo

Podmienky doučovania

Vďaka individuálnemu prístupu dokonale pochopíte preberané učivo. Doučovanie v žiadnom prípade nie je náhradou za školu. Mojou snahou je prehĺbiť, zintenzívniť a najmä dobre vysvetliť preberané učivo zo školy a to či už jednorázovo alebo pravidelne, podľa individuálnej potreby.

 

VŠETKO SA DÁ, KEĎ SA NAOZAJ CHCE

 

Kurzy prebiehajú individuálnou i skupinovou formou
Cena za doučovanie sa stanoví podľa formy doučovania.

 

PODMIENKY VÝUČBY


•    vyučovanie prebieha u poskytovateľa služby
•    termín výučby podľa dohody ktorýkoľvek deň v týždni
•    pri výučbe cez Skype, ooVoo a Gmail je potrebné mať webkameru a mikrofón
•    počet hodín si študent stanovuje sám
•    v prípade potreby pripravíme a poskytneme učebný materiál zdarma
•    vyučovaciu hodinu možno zrušiť najneskôr 24 hod. vopred. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú.