Logo

Kontakt

PaedDr. Miroslav Leščinský - DWD

Maybaumova 8

080 01 Prešov

Slovenská republika


Telefónny kontakt:

 

Doučovanie, diplomovky: +421 903 869 768

Webstránky: +421 902 349 880

 

E-mail: dwd@dwd.sk


Bankové spojenie

 

DIČ: 1078470415

Peňažný ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4019264864/7500

IBAN účtu:

SK12 7500 0000 0040 1926 4864